Turnen kleuters

TURNEN KLEUTERS

In deze plezierige lessen leren kleuters de mogelijkheden van hun eigen lichaam verkennen, kunnen ze hun energie kwijt,

leren ze omgaan met de andere kinderen en oefenen ze hun eerste turnkunstjes.

Kleuterturnen is gericht op bewegingscoördinatie.

Spelenderwijs leren de kleuters de basisvaardigheden van de sport: lopen, springen, hinkelen, huppelen, rollen, evenwicht en klimmen.

Daarnaast wordt natuurlijk ook de nodige aandacht besteed aan het aanleren van de basisoefeningen van het recreatieve turnen

 zoalstrampolinespringen, koprollen, sprongen, rekstok, …


Alle kleuters vanaf 2,5 jaar (en droog) zijn welkom bij onze turnkring

TIJDSTIP

Woensdag

14u - 15u (3e kleuterklas)

15u - 16u (1e en 2e kleuterklas)

LESGEVERS

Gitte De Cock

Ine Schepens

Dominique De Roeck

Helpers: Jolien De Keersmaecker en Celeste Maes