Ongevallen

Helaas gebeuren er wel al eens ongelukjes bij het sporten.

Hieronder vindt u het ongevallenformulier dat door de behandelende arts moet worden ingevuld.


Hebt u hieromtrent nog vragen neem contact op met de trainers.