Missie en Visie

Hou zaterdag 8 juni zeker vrij voor onze jaarlijkse turnshow, dit gaat door in de nieuwe sporthal te Beveren! Onze leden zetten hun beste beentje voor, voor hun optreden die avond.

Team & Staff

Get in touch: